[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูไทย.com
  
  
 


ดร.คณิต  เจียรกลาง
ผอ.โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
ประธานศูนย์ฯมะเกลือ
 

รับ-ส่งหนังสือใหม่ครับ

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning
ครูไทย เว็บครูไทย โดยครูไทย เพื่อครูไทย

  
   เว็บเขตพื้นที่


 

 

            
 เว็บ ร.ร.ในศูนย์ฯมะเกลือ


 

 


ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 
การทดสอบระดับชาติ

 

เว็บ สพฐ.

การเลื่อนขั้นเงินเดือนทางอิเล็คทรอนิกส์

ทดสอบความเร็วเน็ต mkk
 เช็คความเร็วเน็ต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา mkk

คอมพิวเตอร์พกพา tablet


NT ป.3

คำขวัญวันครู 2556

 เกล็ดอาเซี่ยน

จุดเน้น
จุดเน้น

 หลักฐานเบิกค่าพยาบาล
การศึกษาบุตร คลิกได้

 

            เว็บลิงค์น่าสนใจ

 สพฐ.
 กระทรวงศึกษาธิการ
 สป.ศึกษาธิการ
 สกสค.
 ก.ค.ศ.
 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 ส.ส.นม.
 

 

เว็บ...ดีครับ


โฆษณาไทย ระดับโลก


ค่าของคน อยากให้ดู...จนจบ

 

 

      ที่ตั้งศูนย์มะเกลือ
ที่ตั้งศูนย์ฯมะเกลือ (แผนที่)

 

ข้อมูล EMIS ร.ร.ในศูนย์
ร.ร.ชินวงศ์อุปถัมภ์
ร.ร.บ้านโคกสว่าง
ร.ร.บ้านทุ่งสะแบง
ร.ร.บ้านมะเกลือเก่า
ร.ร.บ้านมะเกลือใหม่
ร.ร.บ้านไร่โคกสูง
ร.ร.บ้านใหม่สันติ
ร.ร.บ้านหนองเบน
ร.ร.บ้านห้วยไผ่
ร.ร.บ้านบุตาสง
ร.ร.บ้านวังรางใหญ่
ร.ร.บ้านวังรางน้อย
ร.ร.บ้านหนองม่วง
ร.ร.บ้านหนองไม้ตาย
ร.ร.บ้านหนองเลา

พื้นที่แบบเอกสาร

แบบใบลา
แบบเบิกค่าพยาบาล
แบบเบิกการศึกษาบุตร
แบบ หักภาษี ณ ที่จ่าย
แบบเอกสารการเงิน
แบบงานพัสดุ
แบบจัดซื้อ
แบบจัดจ้าง
แบบ  ปอ.

แบบเบิกเบี้ยเลี้ยง
แบบลงเวลาครับ

แผนที่ที่ตั้ง
โรงเรียนในศูนย์มะเกลือ

 

 

NEWS ข่าวเขต

ข่าวเขต 4    คลิก

 

O-NET 57
 -ส่งข้อมูล นักเรียน
 -ส่งเสริมศักยภาพ  สอบ
 การทดสอบศักยภาพ ป.3 / ป. 6
ผลการทดสอบ